Componenţa nominală a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității este următoarea:

1.              Prof. Virginel Iordache                                  -Conducerea operativă

2.              Prof. dr. Ștefănoaia Ioana                             -Coordonator al Comisiei  pentru evaluarea și asigurarea calității

3.              Prof. Guz Maria                                               -membru

4.              Prof. Grosu Manuela                                      -membru

5.              Prof. dr. Aanei Mihaela                                  -membru

6.              Pășnicuțu Anca                                               -membru   / Reprezentant al părinților

7.              Ing. Fuior Iulia                                                  -membru   /Reprezentant Consiliul local

8.              Țîrdea Beatrice                                                -membru   /Reprezentant al elevilor     

9.              Prof. dr. Andrei Anca                                      -reprezentant sindicat

10.            Prof. Rusu Dorin                                             -reprezentant sindicat