Componența Consiliului de Administraţie al  Colegiului Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava este următoarea:

1.                            prof. Virginel Iordache                 Preşedinte

2.                            prof. dr.Tănase Dumitrița            Reprezentant al cadrelor didactice

3.                            prof. Freitag Gabriela                    Reprezentant al cadrelor didactice

4.                            prof. Rotaru Daniela                      Reprezentant al cadrelor didactice

5.                            Ec. Vasilovici Iuliana                     Reprezentant al personalului auxiliar și nedidactic

6.                            prof. Milici Ovidiu                          Reprezentant al Primarului Municipiului Suceava

7.                            Fuior Iulia                                         Reprezentant al Consiliului Local  Suceava

8.                            Buburuzan Lorena                         Reprezentant al Consiliului Local  Suceava  

9.                            Av. Tîrnovanu Oana                       Președinte al  Comitetului de părinţi

10.                          Bruja Elena                                      Reprezentant al părinților

11.                          Scutăreanu Cosmin                      Reprezentant al elevilor

12.                          prof. dr. Andrei Anca                     Reprezentant sindicat

13.                          prof. Rusu Dorin                             Reprezentant sindicat