Achiziții

Lucrari de reparatii curente – Grupuri Sanitare:

a. Invitatie de participare
b. Caiet de sarcini
c. Formulare – model
d. Contract de lucrari – modela
e. Scrisoare de intentie achizitie directa