Text Box: Obiective

· dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a comunica, de a lua decizii, de a se implica şi de a rezolva probleme de mediu;

· realizarea unor parteneriate cu instituţiile locale şi naţionale;

· realizarea unor parteneriate cu instituţiii şcolare si desfăşurarea de acţiuni comune prin care să contribuim la formarea personalităţii elevilor, īncurajāndu-i astfel să devină aliaţi ai naturii, viitori cetăţeni civilizaţi şi responsabili faţă de mediu;

· stimularea spiritului practic al elevilor prin acţiuni de colectare şi valorificare a deşeurilor reciclabile;

· educarea şi responsabilizarea populaţiei adulte faţă de impactul pe care īl are comportamentul său asupra mediului īnconjurător, prin acţiunile desfăşurate de către elevi in şcoală şi comunitatea locală;

· educarea ecologică a viitorilor lideri, afirmarea şcolii la nivel local şi naţional, obţinerea statutului de Eco-Şcoala şi a Steagului Verde.

Text Box: 2009-2010