Text Box: Apreciez, protejez, acţionez !

             Eco-codul  colegiului a fost selectat din mai multe propuneri venite din partea elevilor, prin vot de către membrii Comitetului “Eco-Şcoala”.

             Acesta este “Apreciez, Protejez, Acţionez!” şi reflectă pe deoparte atitudinea pe care trebuie să o avem faţă de mediu, dar şi faptul că este necesar să ne implicăm în activităţi concrete legate de: înfrumuseţarea şi protejarea mediului, schimbarea mentalităţii faţă de problemele acestuia, responsabilizarea faţă de impactul pe care comportamentul omului îl are faţă de ceea ce îl înconjoară. Eco-codul este cunoscut de majoritatea elevilor şcolii fiind afişat pe panourile eco de pe holurile colegiului şi din sălile de clasă.

Text Box: 2009-2010