Text Box: Scop

            

Scopul propus pentru anul şcolar 2007-2008  a fost educarea elevilor pentru protecţia mediului înconjurător prin:

· colectarea selectivă a deşeurilor

· menţinerea curăţeniei în şcoală şi în comunitatea locală

 

            

Scopul propus pentru anul şcolar 2008-2009  este educarea elevilor pentru protecţia mediului înconjurător prin:

· colectarea selectivă a deşeurilor

· menţinerea curăţeniei în şcoală şi în comunitatea locală

 

Text Box: 2009-2010