Integrarea României în Uniunea Europeană ne oferă un statut privilegiat, dar în acelaşi timp ne obligă să ne adaptăm cerinţelor europene, una dintre acestea fiind cea a acordării unei atenţii deosebite faţă de problemele mediului înconjurător.

             Din dorinţa de a veni în întâmpinarea acestei cerinţe, în cadrul Colegiului Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava, am realizat demersurile necesare pentru înscrierea în cadrul Programului Internaţional Eco-Şcoala, susţinut la nivel european de Consiliul Europei şi coordonat la nivel internaţional de Fundaţia Mondială de Educaţie pentru mediul Înconjurător (F.E.E.)

             Este foarte important ca elevilor să li se ofere cadrul necesar pentru dezvoltarea unei viziuni globale asupra mediului înconjurător, fiind absolut necesară înţelegerea complexităţii problemelor mediului şi găsirea de soluţii pentru rezolvarea acestora.

             Potenţialul educativ al Programului Eco-Şcoala, prin caracterul său interdisciplinar, este incontestabil - concept susţinut şi promovat  de instituţiile de învăţământ europene. Implementarea unei conştiinţe ecologice pretinde interdisciplinaritate, fiind menită să stabilească un altfel de raport intre om şi mediul înconjurător.

Text Box: Argument
Text Box: 2009-2010